June, 2015

Относно

Title Icon

 

Финансовото образование и умения за учене на финансовото управление са станали много важни в последните няколко години.

Светът е бил засегнат от икономическата криза и задлъжнялостта на индивидуално и на национално равнище се е повишила. През 2008 г. Европейската комисия изрази необходимостта от повишаване на нивото на финансова грамотност на населението на ЕС и представи финансовото обучение като необходима част от процеса на учене през целия живот.

Проектът FLY е създаден, за да се повиши осведомеността за рисковете, които идват с лошото лично финансово управление и за увеличаване на финансовата грамотност. Финансовата неграмотност може да се отрази на всички граждани, така че проектът на FLY е адресиран до няколко целеви групи -включително студенти, ученици и възрастни.

Основният резултат, от проекта е иновативен E-Learning Курс по финансова грамотност. Той служи като основен инструмент за разпространяване на информация и знания за финансова грамотност и лично финансово управление. Съдържанието и формата на електронното обучение модулите на курса се различава в зависимост от три съответните аудитории / целевите групи.

E-Learning игрището се поддържа от повишаване на осведомеността и информационна кампания, която играе важна роля в борбата с целевите групи.