April, 2015

ONÁS

Title Icon

Finanční gramotnost a dovednosti finančního řízení se staly velmi důležitým pojmem posledních několika let.

Svět byl ovlivněn hospodářskou krizí a došlo ke zvýšení zadluženosti jak na úrovni jednotlivce, tak na úrovni národní. Evropská komise v roce 2008 poukázala na potřebu zvýšit úroveň finanční gramotnosti obyvatelstva Evropské Unie. Zároveň prohlásila finanční gramotnost jako nezbytnou součást celoživotního vzdělávání.

Projekt FLY byl vytvořen s cílem zvýšit povědomí obyvatelstva o možných rizicích, jdoucích ruku v ruce se špatným zacházením s financemi a také s cílem zvýšit úroveň finanční gramotnosti. Vzhledem k tomu, že nízkou finanční gramotností mohou být ovlivněny všechny skupiny obyvatelstva, je FLY projekt vytvořen hned pro několik cílových skupin. Jedná se o studenty středních a odborných škol, vysokoškolské studenty a dospělé.

Hlavním výstupem projektu je inovativní e-learningový kurz finanční gramotnosti. Ten slouží jako hlavní nástroj pro šíření informací a znalostí v oblasti finanční gramotnosti a správného hospodaření s penězi. Obsah a forma kurzu je přizpůsobena každé cílové skupině na míru.

E-learningový kurz je podpořen osvětovou a informační kampaní, která hraje důležitou roli v oslovování cílových skupin.