Моля свържете се с нас, ако:

имате конкретен въпрос и бихте искали да се отговори. Ние ще ви отговорим лично на вас и съответните въпроси, също ще разполагат в Q & A раздел на уебсайта.

Ако искате да добавим материал в Блога от ваше име

Бихте искали да се свържем, когато електронния курс е достъпен. Моля, регистрирайте интереса си тук и ние ще се свържем с вас по електронната поща.

имате някакви предложения или коментари по сайта и / или на самия проект.

знаете всякакви полезни ресурси, които сте  открили, които могат да бъдат полезни на другите.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да носи отговорност за каквато и да е употреба на информацията, съдържаща се в него.