June, 2015

E-learningový kurz

Title Icon

Cílové skupiny

.Kurzy budou přeloženy do

 

Střední školy

Tento kurz je navržen pro studenty navštěvující středoškolská zařízení

 • speciální modul e-learningového kurzu pro střední školy
 • úvodní semináře pro učitele a studenty k nastínění důležitých témat, která budou součástí e-learningového kurzu
 • e-learningové kurzy představené studentům v rámci vyučovacích hodin na školách

kampaně na zvyšování povědomí a informovanosti

Vysoké školy

Tento e-learningový kurz je navržen pro studenty navštěvující vysokoškolská zařízení

 • speciální modul e-learningového kurzu pro vysokoškolské studenty
 • e-learningový kurz představený studentům skrze workshopy, semináře, diseminační materiály
 • kampaň na zvyšování povědomí

Dospělí

Tento e-learningový kurz je určen pro dospělé, bez ohledu na to zda se jedná o zaměstnance či členy široké veřejnosti.

 1. zaměstnanci
 • speciální modul e-leariningového kurzu pro dospělé
 • e-learningový kurz nabízený společnostem pro potřeby vzdělávání jejich zaměstnanců
 • řada aktivit pro firmy zahrnující úvodní workshopy, e-learningový kurz a semináře
 1. široká veřejnost
 • Speciální modul e-learningového kurzu pro dospělé
 • E-learningový kurz nabízený veřejnosti prostřednictvím diseminační kampaně, letáků, plakátů, článků v médiích, reklam apod.