Целеви групи

Курсовете ще бъдат преведени на:

Средно образование

Този електронен курс е съставен за ученици, които са записани в средното образование.

 • Специален модул от електронния курс за гимназисти.
 • Встъпителни семинари за учители и ученици, за да създадат приоритетни теми които да бъдат включени в електронния курс.
 • Курсове за електронно обучение, въведени за учениците през процеса на обучение в училищата.
 • Информация и кампании за повишаване на осведомеността.

Висше образование

Този електронен курс е съставен за студенти, които са записани във висшето образование.

 • Специален модул от електронния курс за висше образование, курсът се провежда на студентите чрез уъркшопове, семинари и различни материали за разпространение.
 • Кампании за повишаване на осведомеността.

Възрастни

Този електронен курс е съставен за възрастни, които са служители или широката публика.

 1. a) служители
 • Специален модул от електронния курс за възрастни.
 • Електрони курсове предлагани на дружества и фирми за техните служители.
 • Наборът от действия за компаниите включва уводна секция, електронно обучение и семинари.
 1. b) широката публика
 • Специален модул от електронния курс за възрастни.

Електронен курс предоставен на обществото чрез,  кампания за разпространение,брошури, плакати, статии  в медиите, рекламиране и други.