February, 2015

Czech

Title Icon

Stručné představení Valero, s.r.o.

Valero (koordinátor)

Společnost VALERO s.r.o. je soukromý poskytovatel vzdělávacích a školících služeb, na trhu působící od roku 2008. Společnost se specializuje na poskytování služeb v oblasti zvyšování kvalifikace a na výcvikové programy pro zaměstnance ve školství, ve sféře event managementu, cestovního ruchu a stravování.

Udělením licence v rámci Programu celoživotního vzdělávaní zaměstnanců ve školství, společnost zastřešuje ve svém odborném portfoliu aktivity v oblasti školení IT dovedností, syndromu vyhoření, zvládání stresu, zvládání krizových situací v oblasti vzdělávání, atd. Kromě poskytování tréninkových služeb pro osoby aktivní v oblasti vzdělávání, společnost Valero si vytvořilo portfolio školících aktivit a vzdělávacích kurzů v oblasti celoživotního vzdělávaní nabízených široké veřejnosti v oblasti školení IT dovedností, finanční gramotnosti, finančního řízení, podnikatelských dovednosti, právního poradenství nebo soft skills.

Společnost Valero, pod záštitou značky KONGRESPARK.CZ, nabízí taky služby v rámci uspořádaní školení, seminářů, konferencí, kongresů a outdoorových akcí. K dispozici jsou kladné reference zákazníků, včetně českého ministerstva školství a ministerstva vnitra.

Společnost Valero je koordinátorem projektu FLY.

Kontaktní údaje:

Zina Kaštovská – Project Manager
Valero, s. r. o.
Kubelíkova 1224/42
130 00 Praha, Žižkov
phone: +420 226 807 037
e-mail: vkastovska@kongrespark.cz

Web: www.kongrespark.

Stručné představení Crystal Presentations Ltd:

Crystal je vysoce kreativní digitální agentura se sídlem ve Střední Británii se specializací v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, jejíž vznik se datuje do roku 1982.
Společnost disponuje rozsáhlými zkušenostmi z projektů financovaných Evropskou Unií. Crystal se rovněž podílel na nedávno ukončeném projektu s úzkými vazbami na projekt FLY – DEBTLESS (www.debtless.eu). Cílem projektu bylo poskytnout veřejnosti podporu, vedení a rady pro zamezení situací, které mohou vést k vážnému zadlužení. V případě, kde se již lidé ocitli v dluzích, jim projekt pomohl snížit úroveň jejich dluhů nebo v ideálním případě dosáhnout celkového oddlužení.

Oceněné webové stránky, platformy, produkty a e-learningové materiály společnosti se používají ve školských zařízeních a na pracovištích po celé Velké Británii na všech úrovních, od žáků základních, středních a vysokých škol až po dospělou populaci.

Role společnost jako technologického partnera ve FLY projektu je:
• vývoj značky – včetně loga
• profesionální projekční služby pro veškeré projektové dokumentace, výstupy, šíření, propagace a reporting
• vývoj webových stránek – design, tvorba, hosting, údržba a podávání zpráv
• vývoj blogu – umožnění obousměrné diskuse o příslušných tématech finanční gramotnosti
• vývoj bulletinu a nastavení e-zpravodaje
• vývoj e-kurzu na všech třech úrovních: středoškolské, vysokoškolské vzdělávání a dospělí.

Technologické řešení společnosti Crystal umožní sdílení znalostí a myšlenek, diskuse a jejich komplexní propojení. To je aspekt, který je rozhodující pro úspěch projektu, neboť nabízí příležitosti jak pro cílové skupiny,  tak pro partnery projektu v efektivní komunikaci.

Kontaktní údaje:

Richard Jack (Senior Projektový manažer)

Crystal Presentations Ltd

The Coffin Works

Fleet Street

Birmingham

B3 1JP

E -mail: fly@wearecrystal.uk
Telefon: 00441213805685
Webové stránky: www.wearecrystal.uk

Stručné představení Tk Formazione:

Tk Formazione Srl je poskytovatel vzdělávacích a školících služeb v oblasti odborné přípravy a vzdělávání dospělých působící na národní i evropské úrovni. Od svého založení v roce 1992 poskytuje kurzy šité na míru potřebám svých zákazníků, tematické semináře a programy odborného vzdělávání určené pro jednotlivce, týmy zaměstnavatelů/zaměstnanců v organizacích, ve veřejném sektoru a v soukromých společnostech v těchto oblastech:

 • Vzdělávání a odborná příprava
  • Řízení lidských zdrojů
  • Projektové řízení
  • Marketing, komunikace, obchodní organizace
  • Mezikulturní komunikace a globální porozumění
  • Podnikání
  • Coaching
  • Mezinárodní projekty a mobility / stáže.

TKF drží certifikaci systému jakosti (ISO 9001: 2008), nařízení pro EA 37 odvětví (vzdělávání a odborné vzdělávání) a je akreditovanou agenturou regionem Toskánsko pro poskytování odborného vzdělání (kód FI0252).

Due to unforeseen issues, our Italian partner withdrew from the FLY Project in October 2015. Although the Italian language version of the e-course is not available, it is still possible for all EU residents to access any of the five language versions (English, Czech, Romanian, German and Bulgarian) which have been developed, assuming they have the necessary language skills.

Stručné představení JKU:

JKU, univerzita nacházející se v Horním Rakousku, se specializuje na technické a sociálně-ekonomické studijní programy, a zároveň je vzdělávací institucí, která se vyznačuje silným napojením na regionální a mezinárodní průmyslové partnery.

Do projektu FLY je zapojena katedra podnikové informačních systémů (Communications Engineering), která je interdisciplinárním oddělením pohybujícím se na pomezí technických a společenských věd, stejně jako se zaobírá ekonomickými jevy. Katedra realizuje výzkum v oblasti sociálně-technických nástrojů na podporu vzdělávání a procesového rozvoje dovedností v sektoru vysokoškolského vzdělávání a v organizacích. Stěžejními oblastmi výzkumu jsou především podpora, porozumění a zlepšení pracovních procesů samotnými pracovníky, zkoumání a podpora procesů učení jak na vzdělávací, tak i organizační úrovni.

JKU se rovněž podílí na řadě národních projektů, financovaných z průmyslových zdrojů, se zaměřením na praktickou aplikaci základního výzkumu v oblasti podpory učení a technologického řízení znalostí. Oddělení je navíc hostitelem magisterského programu na částečný úvazek se zaměřením na aplikované řízení znalostí.

Kontaktní údaje:
Dr. Christian Stary: Christian.stary@jku.at
Mag. Maria Mitterhauser: maria.mitterhauser@jku.at
Webové stránky: http://www.ce.jku.at/de

Stručné představení BDA:

Bulharská rozvojová agentura (BDA) je nezisková asociace, která působící ve sféře veřejného zájmu, se sídlem v bulharské Sofii. Cílem sdružení je svými aktivitami přispívat k regionálnímu rozvoji, jakož i k podpoře demokratických a integračních procesů v kontextu znalostní společnosti. Toho dosahuje zpracováním, lokalizaci a přenosem inovativních vzdělávacích produktů, materiálů a metodik; analýzou, přenosem a šířením osvědčených postupů; zřizováním a podporou center excelence, zřizováním a popularizací sítí odborného vzdělávání a přípravy; podporou procesu zpracování tzv. EQAVET, podporou evropského rámce kvalifikací – EQF, a uznávání neformálního učení v oblasti odborného vzdělávání.

Kontaktní údaje:
E-mail: info@bg-da.eu
Webové stránky: http://www.bg-da.eu
Dr. Simeon Toptchiyski: simeon.toptchiyski@gmail.com

Stručné představení CTANM

Polytechnická univerzita v Bukurešti (UPB), založena v roce 1818, je nyní největší technicky zaměřenou univerzitou v Rumunsku s přibližně 23 000 studenty, 3 300 zaměstnanci fakulty na plný úvazek, 1 800 na částečný úvazek a 900 postgraduálními studenty. POLITEHNICA Universita v Bukurešti je považována za proslulou výzkumnou universitu v celoevropském měřítku. Výzkumné programy zahrnují základní výzkum, ale i aplikovaný výzkum a ty probíhají prostřednictvím národních a mezinárodních struktur a tvoří asi polovinu příjmů university.

Centrum pokročilých technologií (CTANM) je výzkumní a tréninková jednotka s finanční a funkční autonomií uvnitř university, které bylo založeno v roce 1996, s působením v oblasti definování a zavádění stávajících e-learningových interních postupů a universitních LLL budoucích strategií rozvoje. Financování CTANM je realizováno především prostřednictvím výzkumných a vzdělávacích smluv s rumunskými i zahraničními příjemci vnitrostátních, evropských nebo mezinárodních projektů. CTANM má zkušenosti s více než 50 úspěšně realizovanými evropskými projekty v rámci programů Leonardo da Vinci, Erasmus, FP6, atd. Řada z nich byla zaměřena na rozvoj odborného vzdělávání různých kategorií zaměstnanců: středoškolských učitelů, státních zaměstnanců, cizojazyčných trenérů, vedoucích pracovníků cestovního ruchu, pracovníků lidských zdrojů, subjektů čistíren odpadních vod, tele-zaměstnanců, znevýhodněných uchazečů o zaměstnání, a jiných.

Je zřejmé, že CTANM disponuje odbornými znalostmi a schopnostmi přizpůsobit se potřebám a specifičnosti různých odvětví v oblasti odborné přípravy. CTANM má vysoce vyškolený tým odborníků se specializací na didaktiku a e-learning. Tři členové týmu jsou certifikovány jako tzv. net-trenéři Sheffield University (Velká Britanie).

Kontaktní údaje:
Dr. Andrei Dumitrescu: andrei.dumitrescu@upb.ro
Dr. Tom Savu: Savu@ctanm.upb.ro
Webové stránky: http://www.ctanm.pub.ro/