February, 2015

Romanian

Title Icon

Valero s.r.o.

Valero s.r.o. este un furnizor privat de servicii educaționale și de formare profesională şi a fost fondat în 2008. În scurta sa istorie, Valero a reușit să-şi construiască o bună reputație și are o listă lungă de clienții mulţumiţi din sectorul public și privat. Operând în domeniul educației și formării profesionale a adulților din 2008, Valero a acumulat o excelentă experiență și expertiză profesională. Valero s-a specializat în furnizarea de programe de formare a competențelor și de consolidare a capacităților pentru personalul din educație, organizarea evenimentelor, turism şi catering. Concentrându-se în special asupra abilităților și competențelor generale și profesionale, Valero a fost apreciat pozitiv de clienţii săi pentru flexibilitate și capacitatea de a adapta serviciile prestate la nevoile specifice ale fiecărui client.

Acreditat în formarea continuă a angajaţilor din educație, Valero acoperă prin activitățile sale domeniile IT, sindromul efectului de epuizare, managementul stresului, managementul situațiilor de criză în educație etc. În cadrul acestui program acreditat, Valero a efectuat pregătirea personalului din învățământ, mai ales a celui din școlile primare.

În afară de instruirea personalului din educație, Valero are o listă lungă de cursuri de formare și de instruire pe tot parcursul vieții oferite publicului larg. Această listă include programe de formare a competențelor informatice, de educaţie financiară, management financiar, antreprenoriat, consultanţă juridică sau competenţe transversale.

Grupul țintă al lui Valero este amplu, inclusiv profesioniștii din diferite domenii, adulți, angajați și șomeri. Rețeaua extinsă de formatori și experți de care dispune Valero permite companiei să ofere servicii de înaltă calitate.

Valero acționează pe post de coordonator desemnat al proiectului FLY.

Contact:

Zina Kaštovská – Project Manager
Valero, s. r. o.
Kubelíkova 1224/42
130 00 Praha, Žižkov
phone: +420 226 807 037
e-mail: kastovska@kongrespark.cz

Crystal Presentations Ltd

Crystal este o companie digitală extrem de creativă, cu sediul în regiunea Midlands din Marea Britanie, cu un palmares bogat în domeniul educației și formării profesionale datând de la începuturile sale din 1982, atât aici, în Marea Britanie, cât și în Europa.

Avem o experienţă vastă în domeniul proiectelor finanțate de UE și am finalizat recent un proiect similar proiectului FLY numit DEBTLESS (www.debtless.eu). Scopul proiectului este de a oferi sprijin, îndrumare și consiliere pentru a ajuta oamenii să evite situațiile care-i pot duce pe o spirală a îndatorării. În cazul în care persoanele au deja datorii, le-au ajutat să reducă nivelul datoriilor sau, la modul ideal, să scape de datorii.

Site-urile, platformele, produsele și materialele noastre e-learning au fost premiate şi sunt utilizate în instituții de învățământ și companii din Marea Britanie, la toate nivelurile, de la elevi de școală primară la adulți și aducem această experiență și expertiză în cadrul proiectului FLY.

Ca partener tehnologic, rolul nostru în cadrul proiectului FLY este:

 • Dezvoltarea identităţii proiectului – inclusiv logotipurile;
 • Servicii de design profesional pentru toată documentația proiectului, outputuri, diseminare, promovare și raportare;
 • Dezvoltarea site-ului proiectului – proiectare, elaborare, găzduire, întreţinere şi raportare
 • Blogul proiectului – pentru a permite discuții bilaterale pe subiecte relevante de educaţie financiară;
 • Designul newsletterelelor

… Și cel mai important

 • Dezvoltarea e-cursului la toate cele trei niveluri: învăţământ secundar, învățământ superior și adulți

Soluție tehnologică oferită de Crystal va permite schimbul de cunoștințe și idei, discuții și crearea de legături. Acesta este un aspect care este crucial pentru succesul proiectului, deoarece oferă oportunități pentru grupurile-țintă și parteneri pentru a comunica împreună eficient.

Contact:

Richard Jack – Senior Project Manager

Crystal Presentations Ltd

The Coffin Works

Fleet Street

Birmingham

B3 1JP

E      fly@wearecrystal.uk

T      00441213805685

W     www.wearecrystal.uk

E      fly@wearecrystal.uk

T      00441213805685

W     www.wearecrystal.uk

Tk Formazione

Tk Formazione Srl este o companie de pregătire și educație profesională pentru adulți care operează la nivel național și european din 1992 prin cursuri adaptate, seminarii tematice, precum și programe de formare profesională adresate persoanelor fizice și echipelor de angajatori / angajați din organizații și companii din sectorul public şi private din domeniile:

 • Educație și formare;
 • Managementul resurselor umane;
 • Management de proiect;
 • Marketing, comunicare, organizare de afaceri;
 • Comunicare interculturală și înțelegere globală;
 • Antreprenoriat;
 • Consiliere;
 • Proiecte și mobilităţi internaționale.

TKF are o certificare a sistemului calității (ISO 9001: 2008), reglementări pentru sectorul EA 37 (educație și formare profesională) și este o companie acreditată de către Regiunea Toscana pentru furnizarea de cursuri de formare profesională (cod FI0252).

Due to unforeseen issues, our Italian partner withdrew from the FLY Project in October 2015. Although the Italian language version of the e-course is not available, it is still possible for all EU residents to access any of the five language versions (English, Czech, Romanian, German and Bulgarian) which have been developed, assuming they have the necessary language skills.

JKU

JKU este o universitate din Austria Superioară ce oferă cursuri din domeniile tehnice și socio-economice și are conexiuni puternice cu partenerii regionali și internaționali din domeniul industrial. Departamentul de Sisteme informatice în afaceri – Ingineria comunicaţiilor este un departament interdisciplinar aflat la granița dintre științele tehnice și cele sociale, precum și cele economice. Departamentul efectuează cercetări privind instrumentele socio-tehnice ce sprijină procesele de învățare și dezvoltare, în învățământul superior și în cadrul organizațiilor. Cercetarea se concentrează pe înțelegerea și îmbunătățirea proceselor de lucru, precum şi a actorilor care lucrează ei înșiși și pe examinarea și sprijinirea proceselor de învățare la nivel educațional și organizațional. Un număr de proiecte finanțate la nivel național sau de sectorul industrial și cu un accent pe aplicarea practică a cercetării fundamentale cu privire la sprijinirea învățării și tehnologia gestionării cunoștințelor completează portofoliul. În plus, departamentul este organizatorul programului de master part-time privind managementul aplicat al cunoașterii.

Contact:

Dr. Christian Stary: Christian.stary@jku.at

Mag. Maria Mitterhauser: maria.mitterhauser@jku.at

Website: http://www.ce.jku.at/de

BDA – Agenția de Bulgară Dezvoltare

Agenția de Bulgară Dezvoltare (BDA) este o organizație non-profit, fondată în Sofia (Bulgaria), care desfăşoară activități pentru beneficiul public. Asociaţia îşi propune să contribuie la dezvoltarea regională, precum și la promovarea proceselor democratice și de integrare în contextul societății bazate pe cunoaștere. Aceasta se va realiza prin elaborarea, localizarea și transferul de produse, materiale și metodologii de instruire și educație inovatoare; analiza, transferul și diseminarea celor mai bune practici; stabilirea și promovarea centrelor de excelență, stabilirea și popularizarea de rețele de educaţie şi formare profesională; contribuția la procesul de elaborare a EQAVET, promovarea EQF și validarea învățării non-formale și informale în educaţia şi formarea profesională.

Contact:

E-mail: info@bg-da.eu

Site: http://www.bg-da.eu

Dr. Simeon Toptchiyski: simeon.toptchiyski@gmail.com

CTANM – Universitatea POLITEHNICA din București

Universitatea POLITEHNICA din București (UPB), fondată în 1818, este acum cea mai mare universitate tehnică din România, cu aproximativ 23000 de studenți, 3300 angajaţi cu normă întreagă, 1800 angajaţi în regim plata cu ora și 900 de studenţi la cursuri post-universitare. Universitatea POLITEHNICA din București este o universitate de cercetare de renume. Programele de cercetare vizează cercetarea fundamentală, dar, de asemenea, şi cercetare aplicată. Cercetarea se realizează prin intermediul programelor naționale și internaționale. Cercetarea contribuie cu aproximativ jumătate la veniturile universităţii.

Centrul pentru Tehnologii Avansate (CTANM) este o unitate de cercetare și de formare cu autonomie financiară și funcțională în interiorul UPB, înființat în 1996, şi acţionează pentru definirea și punerea în aplicare atât a procedurilor interne privind b-learningul, cât şi a strategiei pe termen lung privind învăţarea continuă. Finanţarea CTANM-ului se realizează în principal prin contracte de cercetare și formare, cu beneficiarii români sau străini, prin proiecte naționale, europene şi internaționale. CTANM are o experiență de peste 50 de proiecte europene de succes elaborate în cadrul programelor Leonardo da Vinci, Erasmus, FP6, etc. Multe dintre ele au vizat dezvoltarea formării profesionale pentru diferite categorii de personal: profesori de liceu, funcționari publici, profesori de limbi străine, personalul de conducere din turism, managerii resurselor umane, operatorii din stațiile de epurare a apelor uzate, teleworkeri, şomerii din categoriile defavorizate etc. Este evident că CTANM are expertiza și capacitatea de a se adapta la nevoile și specificul diferitelor sectoare ale pregătirii profesionale. CTANM are o echipă de experți cu o înaltă pregătire în didactică si e-learning. Trei membri ai echipei au certificate de net-traineri ai Universităţii Sheffield (Marea Britanie).

Contact:

Dr. Andrei DUMITRESCU: andrei.dumitrescu@upb.ro

Dr. Tom SAVU: savu@ctanm@upb.ro

Website:

http://www.ctanm.pub.ro/