ENESITFRTR

  • Contact Us!

KATILIM FİNANSAL OKURYAZARLIK: FLY TEKLİFİ ONAYLANDI.

27 Ekim’de Fransız Erasmus+ Ulusal Ajansı, yetişkin eğitiminde KA işbirliği ortaklıkları kapsamında FLY- Katılım için Finansal Okuryazarlık önerisinin onaylandığını bildirdi.

Küresel Çekicilik İndeksine göre, 2020 finansal okuryazarlık 35 ila 44 yaş arasında yüksek; 35 yaş altındaki insanlarda düşük ve 50 yaş üzeri yetişkinlerde daha da düşüktür. Buna ilaveten, OECD'nin Finansal Eğitim ve Bilinç için İlkeler ve İyi Uygulamalar, finansal eğitimin herkes için erişilebilir olmasını ve mümkün olduğunca erken başlamasını ve okullarda öğretilmesini tavsiye etmektedir.

Buna dayanarak, FLY'nin amacı, düşük vasıflı yetişkinler arasında onları finansal öğrenmeye dahil ederek finansal bir kültür yaratmaktır. Finansal bir kültüre sahip olmak kendileri, toplum ayrıca çevre açısından da olumlu kararlar vermeye yardımcı olacaktır. Önümüzdeki iki yıl içinde FLY, finansal okuryazarlık becerisi düşük yetişkinler arasındaki gelişimi sürdürecek ve tüm vatandaşlara kendileri, aileleri ve gezegen için barışçıl, güvenli ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için bugün vazgeçilmez olan bazı araçları sağlayacaktır.

FLY projesi, Avrupa Komisyonu'nun dijital dönüşüme dijital hazırlık, dayanıklılık ve kapasite geliştirme yoluyla hitap eden yatay önceliğini ele alıyor. Özellikle:

1)    FLY yaşam boyu öğrenmede aktif vatandaşlığı ve etiği destekleyecektir.
2)    FLY yetişkinlerin eğitiminde, öğrenmede, değerlendirmede ve katılımda dijital teknoloji kullanımını destekleyecektir.
3)    FLY özellikle düşük düzeyde beceri, bilgi ve yeterliliği olan yetişkinler için yeni yetişkin eğitim olanakları sağlar.

FLY, Avrupa Komisyonu Erasmus+ Programı tarafından ortak finanse edilecek ve 2021/23 tarihleri arasında 24 ay sürecektir. Proje sunuldu ve beş Avrupa ülkesinden (Belçika, Fransa, İtalya, İspanya ve Türkiye) sekiz kuruluşun ortaklığıyla uygulanacaktır.

Proje ve ortakları hakkında daha fazla bilgi için: https://fly-project.eu/
Contact Us!

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Partners