ENESITFRTR

  • Contact Us!

FLY PROJESİ RESMİ OLARAK BAŞLADI

Konsorsiyum, Erasmus+ Programı tarafından ortak finanse edilen bir proje olan FLY – Katılım için finansal okuryazarlığın çevrimiçi Başlangıç toplantısına katıldı.

2 Şubat 2022’de Konsorsiyum, 5 farklı ülkeden (Belçika, Fransa, İtalya, İspanya ve Türkiye) sekiz ortağı bir araya getiren Avrupa Komisyonu Erasmus+ Programı tarafından ortak finanse edilen proje olan FLY’nin (Katılım için Finans Okuryazarlık) çevrimiçi Başlangıç toplantısına katıldı.

 Association FenêtreS (Rhône-Alpes – FR) tarafından düzenlenen Başlangıç Toplantısı, başlangıçta Tassin la Demi-Lune'de planlanmıştı, ancak COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle çevrimiçi olarak yeniden planlandı.

FLY'nin amacı, düşük vasıflı yetişkinler arasında onları finansal öğrenmeye dahil ederek finansal bir kültür yaratmaktır. Finansal bir kültüre sahip olmak kendileri, toplum ayrıca çevre açısından da olumlu kararlar vermeye yardımcı olacaktır. FLY, parayı kullanmanın en iyi yolunu bulmak için herkesin erişebileceği basit bir kılavuz geliştirir ve dağıtır, paranın sadece bizim değil, başkalarının hayatı ve gezegenimiz üzerindeki etkisine de dikkat eder.

OECD'nin Finansal Eğitim ve Bilinç için İlkeler ve İyi Uygulamalar, finansal eğitimin herkes için erişilebilir olmasını ve mümkün olduğunca erken başlamasını ve okullarda öğretilmesini tavsiye etmektedir. Mali eğitimin okul müfredatının bir parçası olarak dahil edilmesi (tüm seviyeler) adil ve verimli bir politika aracıdır. Finansal okuryazarlık, düşük gelirli ailelerden yüksek gelirli ailelere kadar tüm ekonomik sınırları aşar ve hatta iyi eğitimli, yüksek gelirli yetişkinler bile uygun şekilde bütçelemeyi veya paralarını iyi yönetmeyi bilemeyebilir.

Küresel Çekicilik İndeksine göre, 2020 finansal okuryazarlık 35 ila 44 yaş arasında yüksek; 35 yaş altındaki insanlarda düşük ve 50 yaş üzeri yetişkinlerde daha da düşüktür.

Buna dayanarak, önümüzdeki iki yıl içinde FLY, finansal okuryazarlık becerisi düşük yetişkinler arasında gelişmeyi sürdürecek ve tüm vatandaşlara kendileri ve aileleri için barışçıl, güvenli ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için bugün vazgeçilmez olan araçlardan bazılarını sunacaktır; yenilikçi metodolojisi, çeşitli stratejik sonuçların yaratılmasında ortaklara öncülük edecek talep odaklı ve aşağıdan yukarıya yaklaşımlara dayanmaktadır:

1)    Çok Dilli Sürümde FLY Platformu (OER PLATFORMU)
2)    Finansal Okuryazarlığı Değerlendirmek İçin Pratik Bir Araç
3)    Düşük Vasıflı Yetişkinler İçin FLY Ücretsiz Finansal Öğrenim
4)    Avrupa’da Etik ve Sürdürülebilir Finans hakkında bir rapor

Toplantı sırasında konsorsiyum, genel proje uygulama takvimini tartışarak, takip eden aylarda zaman çizelgelerini ve ilgili görevleri belirledi. FLY resmi internet sitesi, projenin çıktılarının, sonuçlarının, haberlerinin ve bağlantılarının bir deposunu temsil edecektir. Finansal Okuryazarlığı Değerlendirmek için Pratik Bir Araç, finansal bilgi, davranış ve tutumları ölçmek amacıyla tasarlanacak ve ülkeler arasında finansal okuryazarlık ve finansal içerme düzeylerini karşılaştırmak için faydalı olacaktır; ve sonraki 2 proje sonucunun dayandırılacağı, yetişkinler için düşük becerili eğitim kursları için FLY Ücretsiz Finansal Öğrenim'in oluşturulması ve Avrupa'da Etik ve Sürdürülebilir Finans raporudur.

İncirliova Gençlik Kültür , Sanat ve Gelişim Derneği olarak proje amaçlarının yerel boyutta yaygınlaştırılmasını yaparak , proje sonuçlarının hedef kitleye ulaşması için gerekli işbirliği çalışmalarını yaparak maksimum sayıda yetişkine ulaşmayı amaçlamaktayız. 

FLY projesi hakkında daha fazla bilgi için lütfen ziyaret ediniz : 

FLY internet sayfası: https://fly-project.eu/

https://www.incirliovayouth.com/
Contact Us!

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Partners