ENESITFRTR

  • Contact Us!

KATILIM İÇİN FİNANSAL OKURYAZARLIK: FLY İNTERNET SAYFASI ARTIK ÇEVRİMİÇİ KULLANILABİLİR

FLY resmi internet sitesi, projenin çıktılarının, sonuçlarının, haberlerinin ve bağlantılarının bir deposunu temsil etmekte ve hedef grupların FLY kaynaklarına ve eğitim materyallerine erişmesi için OER platformu olacaktır.

FLY, Avrupa Komisyonu'nun Erasmus+ Programı tarafından ortak finanse edilen ve düşük vasıflı yetişkinler arasında finansal kültür yaratmayı amaçlayan ve onları finansal öğrenmeye dahil eden bir projedir. FLY, finansal okuryazarlığı düşük yetişkinler arasındaki gelişimi sürdürecek ve tüm vatandaşlara kendileri, aileleri ve gezegen için barışçıl, güvenli ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için bugün vazgeçilmez olan bazı araçları sağlayacaktır.

Proje resmi olarak Şubat ayında, ortakların genel proje uygulama programını tartışmak, zaman çizelgelerini ve sonraki aylarda ilgili görevleri belirlemek için büyük bir fırsata sahip oldukları ilk çevrimiçi ulusötesi toplantıyla başladı. İlk faaliyetlerden biri, Açık Eğitim Kaynakları (OER) Platformunun geliştirilmesi, test edilmesi ve uygulanmasıydı.

FLY Platform, projenin sonuçlarının ana vitrini ve uluslarası görünürlük için en büyük ve en somut kanalıdır ve kullanıcı tarafından herhangi bir kayıt/kimlik gerektirmeden tüm içeriği tamamen ücretsiz olmakla birlikte beş dilde mevcuttur (EN, ES, IT, FR, TR). FLY internet sayfası artık çevrimiçinde https://fly-project.eu/.

Önümüzdeki iki yıl boyunca Platform, konsorsiyumun tüm ana başarılarını barındıracak ve bütünleştirecektir; FLY Platformunun her bölümü, ilgili çıktısının bağımsız bir kitaplığıdır. 
“Değerlendirme Aracı” bölümü finansal bilgi, davranış ve tutumları ölçmek, finansal okuryazarlığı değerlendirmek için pratik bir araç içerecektir ki bu da ülkeler arası finansal katılım ve finansal okuryazarlık seviyelerini karşılaştırmak için yararlı olacaktır.

Yetişkinler için düşük vasıflı eğitim kursları FLY ücretsiz Finansal öğrenim, “Öğrenme” Bölümünde yayınlanacaktır; içerik tamamen ücretsiz olacak ve öğrenme alanları: (1) Finansal Okuryazarlık Alfabesi, (2) Risk ve Tehlikeler, ve (3) İyilik için finansman olacaktır. “Rapor” bölümü “Avrupa’da Etik ve Sürdürülebilir Finans raporuna ev sahipliği yapacaktır. Bu çıktı Banka ve finansman, sosyal ve etik finansın rolünü daha iyi anlamak için çok stratejik olacaktır. 

Ayrıca, projeyle ilgilenen kuruluşlar FLY topluluğuna katılabilecek ve ilişkili ortaklar haline gelebileceğinden, "Ortaklar" bölümü, projenin yaygın etkisi hakkında olacaktır.
FLY projesi hakkında daha fazla bilgi için: https://fly-project.eu/ 
Contact Us!

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Partners